Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Support Online

Hotline: (+84-31)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Thị trường: 031.3857 080
P. Tổ chức lao động/ P. Kế hoạch vật tư: 031.3857 810
P. Kế toán: 031.3835 375

VIDEO CÔNG TY


Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 Attachments: Nghi quyet HDQT số 05 - Vv tổ chức ĐHCĐ 2020_signed.pdf[ ]433 kB


Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng năm 2020)

Kính gửi các Quý Cổ đôngCông ty CP Ắc quy Tia Sáng xin công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng năm 2020) (trong file đính kèm)Trân trọng thông báo./. Attachments: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng năm 2020)[Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng năm 2020)]3237 ...


Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi các Quý Cổ đôngCăn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng ngày 16/6/2020Công ty CBTT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau: (trong file đính kèm)Trân trọng thông báo./. Attachments: Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2020 (TSB)_signed.PDF[ ]1113 kB Giay de ...


Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi các Quý cổ đôngCông ty CP Ắc quy Tia Sáng xin công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Attachments: Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2020 (TSB)_signed.PDF[ ]1113 kB


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty CP Ắc quy Tia Sáng Kính gửi: Các Quý Cổ đông của Công ty.Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Attachments: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.pdf[ ]3083 kB 6. Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem ...

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, VIet Nam
Phone number : (+84-31) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-31) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 29 guests đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập