Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Online Support

Hotline: (+84-225)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sales and Marketing Dept: 0225.3857 080
Labor Organization Dept/ Material Planning Dept/ Technical Dept: 0225.3857 810
Accounting Dept: 0225.3835 375

VIDEO CÔNG TY


Thông tin chào bán cạnh tranh CP TSB

Công bố thông tin về chào bán cạnh tranh cổ phần của TSB Attachments: 7. Xac nhan so huu co phan.pdf[ ]566 kB 6. Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem toan).pdf[ ]8615 kB 5. QĐ 16- TTg CP.pdf[ ]1889 kB 4. QD phe duyet Phuong an.pdf[ ]1900 kB 3. QĐ chao bacạnh tranh.pdf[ ]981 kB 2. Ban ...


Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng năm 2019 Attachments: BC thuong nien 20190001_signed.PDF[ ]5062 kB


Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019Link: https://drive.google.com/file/d/1C7ks8YZEHY_xLMiUwk3MmDYaURF_A82s/view


Công bố Nghị quyết của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Ngày đăng ký cuối cùng.

Công bố Nghị quyết của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Ngày đăng ký cuối cùng. Thời gian tổ chức: 8h00' ngày 28/4/2020 Địa điểm: Hội trường Công ty, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020.   Attachments: Nghi quyet HDQT số ...


Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Ngày 22/01/2020 Công ty CP Ắc quy Tia Sáng trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019. Attachments: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019[Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019]2305 kB

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, Viet Nam
Tel : (+84-225) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-225) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 24 guests đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập