Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: Anh Mạnh - TP.Thị trường 0982 182 885
Anh Tấp - Phụ trách bảo hành 0938 354 176


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Thị trường: (0225) 3 857 080
Phòng Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TYCông ty Cổ phần ắc quy Tia Sáng nhận thức rõ: sản xuất kinh doanh phải gắn liền với công tác bảo vệ sức khoẻ con nguời và bảo vệ môi truờng, đó là nhiệm vụ hàng ngày của toàn thể cán bộ công  nhân viên công ty. Với phuơng châm "Chất luợng sản phẩm - môi trưòng không ô nhiễm" công ty cam kết :
- Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001:2004.
- Tăng cưòng đầu tư thiết bị và công nghệ tiên tiến, khuyến khích CBCNV đóng góp sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng luợng để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi truờng.
- Phổ biến rộng rãi thông tin về bảo vệ môi truờng cho mỗi CBCNV nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi truờng của mọi nguời, giảm thiểu các tác động không mong muốn và ngăn ngừa ô nhiễm môi truờng.
- Tuân thủ pháp luật, các quy định và các tiêu chuẩn liên quan đến chất luợng môi truờng của nhà nước và các bên liên quan.
- Luôn áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống  quản lý môi truờng đã xây dựng.
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 

Tin tức

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Trang web hiện có:
28 khách & 0 thành viên trực tuyến

Bản quyền thuộc về TIBACO