Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Online Support

Hotline: (+84-225)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sales and Marketing Dept: 0225.3857 080
Labor Organization Dept/ Material Planning Dept/ Technical Dept: 0225.3857 810
Accounting Dept: 0225.3835 375

VIDEO CÔNG TYCông ty Cổ phần ắc quy Tia Sáng nhận thức rõ: sản xuất kinh doanh phải gắn liền với công tác bảo vệ sức khoẻ con nguời và bảo vệ môi truờng, đó là nhiệm vụ hàng ngày của toàn thể cán bộ công  nhân viên công ty. Với phuơng châm "Chất luợng sản phẩm - môi trưòng không ô nhiễm" công ty cam kết :
- Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001:2004.
- Tăng cưòng đầu tư thiết bị và công nghệ tiên tiến, khuyến khích CBCNV đóng góp sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng luợng để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi truờng.
- Phổ biến rộng rãi thông tin về bảo vệ môi truờng cho mỗi CBCNV nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi truờng của mọi nguời, giảm thiểu các tác động không mong muốn và ngăn ngừa ô nhiễm môi truờng.
- Tuân thủ pháp luật, các quy định và các tiêu chuẩn liên quan đến chất luợng môi truờng của nhà nước và các bên liên quan.
- Luôn áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống  quản lý môi truờng đã xây dựng.
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, Viet Nam
Tel : (+84-225) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-225) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 31 guests đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập